Stále cvičíme, přihlaste se na libovolnou lekci

Homeopatické konzultace stále probíhají on-line

Konzultace k chřipkovým stavům jsou zdarma

Reflexní terapie zatím probíhá

Vítám vás

Celý život mě zajímá,

jak působit na tělo a duši

jemnými prostředky,

aby byly ve vzájemné harmonii.

A hledání souladu je moje cesta ...